Fővárosi Közgyűlés - Az elővárosi közlekedéshez kapcsolódó megállapodásokról is döntött a testület


Az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelő feladatainak az állam részére történő átadásáról szóló egyes megállapodásokról is döntött szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

    A helyi közlekedést is biztosító elővárosi közlekedési feladatellátásnak a főváros és az állam közötti átrendezése keretében a főváros átadja megrendelői feladatait a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak (NFM), illetve megosztja az ehhez kapcsolódó szervezési feladatait a tárcával, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bevonásával.


    Az elfogadott javaslatban kiemelték: az átrendezés során kiemelten fontos cél, hogy az utazóközönség számára mind a HÉV-, mind pedig agglomerációs autóbusszal végzett szolgáltatások magas színvonala megmaradjon.


    A megállapodásokban rögzítik a finanszírozási kérdéseket, meghatározzák a bevételek és költségek megosztásának, valamint a költségtérítési igények megtérítésének elveit és rendjét.
    A HÉV-vonalak tekintetében, az állam egységes megrendelői feladatainak ellátása érdekében a főváros ingyenesen átruházza a november elsejével alakuló BHÉV Zrt.-t az államra. A HÉV-vonalakon végzett helyi és elővárosi vasúti közszolgáltatást a BHÉV Zrt. biztosítja majd, az NFM-mel kötött közszolgáltatási szerződés rendelkezéseivel összhangban.


    Az agglomerációs autóbuszvonalakon végzett helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatást a tárcával kötött közszolgáltatási szerződés keretében 2019 végéig a Volánbusz Zrt. láthatja majd el.
    A szolgáltatásból származó bevételekből, valamint a bevétellel nem fedezett költségek alapján számított költségtérítésből, az állami finanszírozásból az NFM megrendelőként gondoskodik a helyi és elővárosi közlekedésről, egyben felelős a HÉV-vonalak megfelelő működtetéséért, ezen belül a biztonságos üzemeltetésért és a szükséges fejlesztések elvégzéséért. A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötésére és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítására vonatkozó projektet a BKK készíti elő.


    Az elővárosi közlekedés integrált jellegének biztosítása érdekében, a közszolgáltatás ellátásához szükséges, közlekedésszervezői-technológiai feladatokat a fővárosi önkormányzat látja el a BKK megbízásával.


    Az elfogadott előterjesztés szerint az állam teljes egészében átvállalja a közigazgatási határon kívüli szolgáltatások bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítését, valamint a közigazgatási határon belüli, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek felét.


    A fővárosi önkormányzat a közigazgatási határon belüli szolgáltatások bevételekkel nem fedezett, indokolt költségei után 3,05 milliárd forint terhet vállal. Ugyanakkor a fővárost bevétel illeti a közigazgatási határon kívüli agglomerációs szolgáltatások integrált jellegének fenntartása érdekében a felmerülő költségek fedezetére.


    Ezzel összesen 11,85 milliárd forinttal javulna a fővárosi önkormányzatnak a közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi pozíciója - mutattak rá az elfogadott javaslatban. A főváros költségtérítési hozzájárulást nyújt a szolgáltatók közigazgatási határon belül végzett közszolgáltatási tevékenységéhez.


    Az előterjesztést 19 igen és 6 nem szavazattal fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A megállapodások november elsejével lépnek hatályba.